Cilt 11 / No: 1 - 2 / Ocak - Şubat 1998

Serbest Radikaller Özel Sayısı

PREFACE
A. Süha Yalçın

SERBEST RADİKALLER, LİPİT PEROKSİTLERİ VE ORGANİZMADA PROOKSİDAN-ANTİOKSİDAN DENGEYİ ETKİLEYEN KOŞULLAR
Müjdat Uysal

ANTİOKSİDANLAR
A. Süha Yalçın

ANTİOKSİDAN VİTAMİNLER: HASTALIKTA VE SAĞLIKTA ÖNEMLERİ
Refik Tanakol

SERBEST RADİKAL REAKSİYONLARININ KANSERDEKİ ROLÜ
Emine Kökoğlu

SERBEST RADİKAL REAKSİYONLARININ KANSERDEKİ ROLÜ
Emine Kökoğlu

ATEROSKLEROZ OLUŞUMUNDA SERBEST RADİKAL HASARININ ROLÜ: ANTİOKSİDANLARIN ETKİSİ
İlker Durak, Serap Büyükkoçak

SEPTİK ŞOKTA REAKTİF OKSİJEN ÜRÜNLERİ VE NO
Oya Bayındır

ANTİOKSİDANLARIN DERMATOLOJİDE KULLANIMI: SERBEST RADİKALLERİN DERİDE OLUŞAN FOTOHASARDAKİ ROLLERİ VE ANTİOKSİDANLARIN KORUYUCU AMAÇLI KULLANIMLARI
Oya Gürbüz

NİTRİK OKSİT: FİZYOLOJİK ÖNEMİ VE ÇEŞİTLİ HASTALIKLARDAKİ ROLÜ
Deniz Erbaş

İLERİ GLİKASYON REAKSİYONLARI: YAŞLANMA VE DİABETES MELLİTUSUN KOMPLİKASYONLARI
Gülden Burçak

RADYASYONA BAĞLI SERBEST RADİKAL HASARI, YAŞLANMADA BİYOLOJİK CEVAP VE ANTİOKSİDANLARIN KORUYUCU ETKİLERİ
Mine Erden İnal

NORMAL VE NEOPLASTİK MEME DOKUSUNDA ANTİOKSİDAN ENZİMLER
Mümtaz İşcan, Tülay Çoban

FOKAL SEREBRAL İSKEMİK HASAR MEKANİZMALARI
Tomris Özben

RADYASYONUN OLUŞTURDUĞU SERBEST RADİKAL ARACILIKLI KARACİĞER HARABİYETİNİN NİTRİK OKSİT OLUŞUMU YOLUYLA İNCELENMESİ
Barbaros Balabanlı, Nurten Türközkan, Mustafa Polat, Müge Akmansu

FİZİKSEL KARSİNOJENLERE BAĞLI PRİMER DNA HASAR TAYİNİ
Ayfer Akköse, Beyhan Ömer, Günnur Deniz, Emin Darendeliler

EKSTRAKORPOREAL OKSİJENASYONUN OKSİDAN ETKİSİNİN ÖNLENMESİ
Osman Çağlayan, Mehmet Yeniterzi, Ahmet Gürel, Sait Bodur, İdris Akkuş, Fatma Çağlayan

YÜZÜCÜLERDE AEROBİK VE ANAEROBİK METABOLİZMANIN SERBEST RADİKALLER ÜZERİNE ETKİSİ
Fahrettin Akyüz, Mine İnal, Akın Turgut

EGZERSİZDE E VİTAMİNİ DESTEĞİNİN OKSİDAN STRES VE DAYANIKLILIK ÜZERİNE ETKİLERİ
Serra Çolakoğlu, Güldal Kırkali, Muzaffer Çolakoğlu, Murat Örmen, Pınar Akan

SIÇAN BÖBREĞİNDE OLUŞTURULAN İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARINDA EGb-761’İN ANTİOKSİDAN SİSTEM VE NİTRİK OKSİT ÜZERİNE ETKİLERİ
Eser Yıldırım Sözmen, Sevgi Tüzün, Fevziye Uysal, Bülent Sözmen, Sevil Aldemir, Taner Onat

LİPOPOLİSAKKARİT VERİLEREK OLUŞTURULAN AKCİĞER HASARINDA N-NİTRO L-ARGİNİN METİL ESTERİ VE N-ASETİL SİSTEİN UYGULAMASININ ETKİLERİ
Ümit Mutlu-Türkoğlu, Serdar Öztezcan, Müjdat Uysal, Gülçin Aykaç-Toker

DENEYSEL ÖNBEYİN İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARINDA MELATONİNİN ANTİOKSİDAN ETKİSİ
Meltem Tuncer, Kamer Kılınç, Bilge Pehlivanoğlu, Dicle Balkancı, Orhan Duman

SIÇAN HİPOKAMPAL KESİTLERİNDE SPONTAN EPİLEPTİFORM AKTİVİTE VE DEPOLARİZASYON ŞARTLARINDA SÜPEROKSİT RADİKALİ OLUŞUMUNUN SEÇİCİ KANAL BLOKERLERİYLE ENGELLENMESİ
Hale Saybaşılı, Meral Yüksel, Goncagül Haklar, A. Süha Yalçın

SIÇANDA ÖNKOŞULLANMANIN OKLÜZYON ARİTMİLERİNE KARŞI KORUYUCU ETKİSİNDE OKSİTİN ROLÜ
Meltem Sarıahmetoğlu, Eyüp Bilgiç, İclal Çakıcı, İlker Kanzık

PEROKSİNİTRİTİN ANESTEZİYE SIÇANLARDA ARİTMOJENİK ETKİSİ
Müge Tecder-Ünal, A. Tuncay Demiryürek, İclal Çakıcı, İlker Kanzık

GLUTATYONU TÜKETİLEN SIÇANLARDA KRONİK STRESİN KARACİĞER VE MİDE LİPİD PEROKSİDASYONU ÜZERİNE ETKİSİ
Şule Seçkin, Nilgün Alptekin, Semra Doğru-Abbasoğlu, Necla Koçak-Toker, Gülçin Toker, Müjdat Uysal

AKUT VE KRONİK TİNER UYGULAMASININ SIÇANLARIN KARACİĞER VE BEYİNLERİNDE LİPİT PEROKSİDASYONU VE ANTİOKSİDAN SİSTEM ÜZERİNE ETKİSİ
Serdar Öztezcan, Ümit Mutlu-Türkoğlu, Gülçin Toker, Müjdat Uysal

KOLEDOK KANALI LİGASYONU YAPILAN SIÇANLARIN KARACİĞERİNDE LİPİT PEROKSİDASYONU VE ANTİOKSİDAN SİSTEMDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Nilgün Alptekin, Güldal Mehmetçik, Müjdat Uysal, Gülçin Toker

GALAKTOZAMİN VE ENDOTOKSİN UYGULANAN SIÇANLARIN KARACİĞER VE PLAZMALARINDA LİPİT PEROKSİDASYONUNUN VE ANTİOKSİDAN SİSTEM ENZİMLERİNİN İNCELENMESİ
Öznur Kanbağlı, Ümit Mutlu-Türkoğlu, Serdar Öztezcan, Semra Doğru-Abbasoğlu, Müjdat Uysal, Gülçin Toker

MULTIPL SKLEROZLU HASTALARDA PLAZMA LİPİT PEROKSİDAZYONU İLE PLAZMA VE ERİTROSİT ANTİOKSİDAN SAVUNMA SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
A. Destina Yalçın, Meral Yüksel, Levent Kabasakal, Handan İlgün Şatıroğlu, Handan Sucu, Hulki Forta, Meral Keyer Uysal, A. Süha Yalçın

ARTERİA THORACİCA İNTERNA VE ARTERİA RADİALİS’TE ANOKSİ/REOKSİJENASYONUN SÜPEROKSİT RADİKALİ OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİSİ
Hadi Moini, Fehime Benli, Mehmet Ünal, Bingür Sönmez, Goncagül Haklar, A. Süha Yalçın, Serpil Bilsel

17ß-ESTRADİOLÜN ENDOTEL HÜCRELERİNDE ANOKSİ/ REOKSİJENASYON SONRASI ÜRETİLEN SÜPEROKSİT RADİKALİ OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİSİ
Fehime Benli, Hadi Moini, Meral Yüksel, Goncagül Haklar, A. Süha Yalçın, Serpil Bilsel

İNTESTİNAL İSKEMİ/REPERFÜZYON HASARINDA PGE2’NİN ETKİLERİ
Göksel Şener, Mithat Güran, Handan İ. Şatıroğlu, Ümit Topaloğlu, Meral Keyer-Uysal

KOBAYLARDA RADYASYONUN NÖTROFİL NİTRAT DÜZEYİ VE MYELOPEROKSİDAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ VE A VİTAMİNİNİN KORUYUCU ROLÜ
Sema Balabanlı, Banu Sancak, Barbaros Balabanlı, Nurten TürközkanPREFACE
A. Süha Yalçın

The importance of free radicals and antioxidants in many physiological events is becoming increasingly evident. The involvement of free radicals in many disorders also opens the possibility of prevention and therapy by use different antioxidants. The first National Meeting of the Turkish Society for Free Radical and Antioxidant Research was held in Side-Manavgat (Antalya)between October 30-November 2, 1997.
In the first three articles of this special issue you will find an overview of free radicals, antioxidants and their importance in health and disease which was discussed in a round-table discussion during the meeting. The following nine articles are written by invited-lecturers of the meeting and they review the importance and/or role different free radicals in pathological conditions including cancer, radiation, neoplasm, atherosclerosis, septic shock, cerebral ischemia, and glycation, glycoxidation reactions as well as dermatologic use of antioxidants.
The rest of the articles in this special issue are written by participants of the meeting who either gave oral presentations or were chosen from poster presentations. In this last part, experimental data on the roles of free radicals in different conditions are presented. There are several articles on the role of free radicals in ischemia-reperfusion injury of different organs such as the kidneys, intestines, heart and brain. The oxidant effects of exercise is discussed in two studies which were conducted on swimmers and sportsmen. Data on experimental studies in different disease models of the liver, brain and stomach are also presented in several studies.
This special issue of Klinik Gelişim is intented to be an introductory source of up-to-date information on free radicals and antioxidants for the clinicians and general practitioners. I hope that this issue will provoke interest in free radicals and antioxidants, and serve the main purpose of the society which is to promote basic and clinical research on free radicals and antioxidants.