CİLT: 20 / No:3 TEMMUZ 2007

İçindekiler

Editörden

Editörlerden

İlk Söz / Orhan Veli

Ağrı mekanizmaları / Prof. Dr. Serdar Erdine / 07

Nöropatik ağrı nedenleri / Prof. Dr. Burhanettin Uludağ / 18

Genetik, ağrı ve analjezi / Prof. Dr. Işık Aydınlı • Uzm. Dr. Kader Keskinbora / 21

Ağrı araştırmalarında kullanılan hayvan modelleri / Prof. Dr. Feyza Arıcıoğlu / 28

Postoperatif ağrı tedavisi / Uzm. Dr. Ayşegül Bilen / 37

Doğum ağrısı mekanizma ve kontrolünde güncel kavramlar / Doç. Dr. Emine Özyuvacı / 46

Baş ağrısına genel yaklaşım; günümüzde durum / Doç. Dr. Figen Gökçay / 53

Migren’in güncel tedavisi / Uzm. Dr. Nerses Bebek • Prof. Dr. Mustafa Ertaş / 58

Servikojenik baş ağrıları / Uzm. Dr. Nurten İnan / 64

Kranyal nevraljiler / Prof. Dr. Serdar Erdine / 69

Boyun ağrısı ve tedavisi / Doç. Dr. Gül Köknel Talu / 72

Başarısız bel cerrahisi sendromu ve epidural lizis / Doç. Dr. Gül Köknel Talu / 86

Kompleks bölgesel ağrı sendromu tanı, tedavi / Prof. Dr. İbrahim Yegül • Doç. Dr. Elvan Erhan / 90

Postherpetik nevralji / Doç Dr. Arif Yeğin / 94

Ağrılı nöropatiler / Prof. Dr. Yeşim Gülşen Parman / 100

Kronik pelvik ağrı sendromu / Prof. Dr. S. Ateş Önal • Uzm. Dr. Kürşat Gül • Uzm. Dr. Hasan Arık / 106

Viseral ağrı / Uzm. Dr. Ali Ferit Pekel / 111

Kanser ağrısı ve tedavi seçenekleri / Uzm. Dr. Didem Akçalı • Prof. Dr. Avni Babacan / 115

Kadın ve ağrı / Uzm. Dr. Ali Abbas Yılmaz • Prof. Dr. Yeşim Ateş / 120

Yaşlılarda ağrı / Prof. Dr. Süleyman Özyalçın • Uzm. Dr. Selçuk Dinçer / 128

Çocuklarda ağrı / Prof. Dr. Süleyman Özyalçın • Uzm. Dr. Selçuk Dinçer / 136

Analjezik kullanım ilkeleri / Doç. Dr. Sema Tuncer / 141

NSAİ ilaçların kronik ağrı tedavisinde yeri / Doç. Dr. Erdem N. Duman / 145

Nöropatik ağrıda opioidlerin kullanımına genel bakış / Uzm. Dr. Can Eyigör • Uzm. Dr. Alihan Pirim • Prof. Dr. Meltem Uyar / 150

Opioid kullanımında engeller / Doç. Dr. E. Alp Yentür / 156

Kronik ağrı tedavisinde adjuvan ilaçlar / Doç. Dr. Şaziye Şahin / 159

Epidural steroid uygulamaları / Prof. Dr. Fuat Güldoğuş / 172

Ağrı tedavisinde sempatik blok uygulamaları / Yard. Doç. Dr. Serdar Ekemen • Prof. Dr. Sacit Güleç / 177

Kronik ağrıda radyofrekans termokoagülasyon uygulamaları / Prof. Dr. N. Süleyman Özyalçın / 184

Nöromodülasyon / Prof. Dr. N. Süleyman Özyalçın • Uzm. Dr. Selçuk Dinçer / 196

Ağrı tedavisinde radyocerrahi / Doç. Dr. Selçuk Peker / 202

Kronik ağrıya psikiyatrik yaklaşım / Dr. Aysu K. Tihan • Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu / 206

Son Söz / Orhan Veli